Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από τη μέρα που έλαβε την παραγγελία του να την επιστρέψει για οποιοδήποτε δικό του λόγο. Θα πρέπει όμως να μην έχει ανοιχτεί η συσκευασία και να είναι στην κατάσταση όπως την παρέλαβε. Στη περίπτωση αυτή ο πελάτης επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής του δέματος. Μετά τις 14 ημερολογιακές ημέρες αρμόδιες για τα προ’ι’όντα είναι οι εκάστοτε αντιπροσωπείες.